UGINE & ALZ Arcelor Mittal Group

Swą odporność na korozję stal zawdzięcza dodatkom chromowym. Jej wytrzymałość na rdzę jest jeszcze większa, jeśli do chromu zostanie dodany nikiel lub molibden. Ta odporność na korozję wynika z reakcji chemicznej zachodzącej między chromem i tlenem, które wspólnie tworzą “warstwę bierną” i chronią powierzchnię przed czynnikami agresywnymi. Jeśli ciągłość tej warstwy biernej zostanie naruszona przez czynniki zewnętrzne, nastąpi automatycznie odtworzenie jej ciągłości pod wpływem powietrza lub wody. O doborze odpowiedniego gatunku stali nierdzewnej decydują:

– względy środowiskowe, takie jak zanieczyszczona atmosfera miejska, bliskość morza, położenie na terenach uprawnych… (por. poradnik doboru),

– koncepcja architektoniczna.

Stale ferrytyczne charakteryzują się co najmniej 12 % zawartością chromu. Ich mała ciągliwość czyni z nich idealny produkt do wykorzystania w dachach. Powleczona warstwą cyny, która z upływem czasu pokrywa się patyną, nasza stal UGINOX FTE stanowi estetyczne i cenowo konkurencyjne rozwiązanie techniczne stosowane w przypadku wysokiej klasy dachu, wymagającego jedynie minimalnych czynności konserwacyjnych. Inną domeną, w której chętnie stosowane są stale ferrytyczne jest dekoracja i urządzanie wnętrz. Wielu stylistów wykorzystuje właściwości stali nierdzewnej w swych projektowych opracowaniach holów recepcyjnych, wiat, mebli lub pojazdów.

Stale austenityczne, otrzymywane dzięki domieszkom niklu, są bardziej kowalne w trakcie obróbki plastycznej. Jako gatunek ceniony tak przez wytwórców wyrobów metalowych, jak i przez architektów, stale austenityczne są zasadniczo wykorzystywane do wykonywania fasad budynków i innych obiektów (w tym małej architektury).

W przypadku, gdy atmosfera, w jakiej użytkowana ma być stal, jest szczególnie agresywna, preferowane są wówczas stale austenityczne molibdenowe. Powszechnie stosowane w fasadach, są one również używane przy urządzaniu wnętrz. Wszystkie nasze wyroby spełniają wymagania norm NF 10088-2 i ASTMA-240.

UGINOX FTE

Stal ferrytyczna dwustronnie cynowana, pokrywa się patyną w ciągu kilku miesięcy i dobrze wtapia się we wszystkie pejzaże. Łatwo lutowana i poddająca się obróbce w temperaturach zimowych, jest też materiałem cenionym przez dekarzy i specjalistów od wykańczania pokryć zewnętrznych.

UGINOX AME

Stal austenityczna, dwustronnie cynowana, posiada takie same zalety jak UGINOX FTE, lecz jej zwiększona wytrzymałość na korozję czyni z niej idealny materiał do stosowania w strefach z agresywną atmosferą.

Różnorodność kształtów

Dzięki swym wyśmienitym właściwościom mechanicznym, stale nierdzewne pozwalają wdrażać wymagające rozwiązania techniczne w zakresie konstrukcji stalowych, stosownie do potrzeb architektów i stylistów.

Kształty

Tak jak każda stal węglowa, wyroby ze stali nierdzewnej mogą być dowolnie formowane. Jako takie mają zastosowanie w konstrukcjach dachowych i w okładzinach zewnętrznych budynków usługowych lub zabudowaniach gospodarstw rolno-spożywczych, jak i w infrastrukturze towarzyszącej komunikacji miejskiej: wiaty przystanków tramwajowych, zajezdnie, dworce…

Profile zamknięte

Uformowane w kształcie zamkniętych profilów (kaset), stale nierdzewne pozwalają architektom na kreatywność w projektowaniu najoryginalniejszych fasad, tak, jak i wcześniej były one stosowane przez dekoratorów wnętrz: w ścianach, podłogach…

Rury

Z punktu widzenia dekoracji wnętrz, rury ze stali nierdzewnej świetnie komponują się ze wszelkiego typu materiałami i oferują szeroki wachlarz zastosowań: poręcze przy schodach, różnorodne maskownice, kanalizacja ściekowa…

STAL NIERDZEWNA

Materiał naturalny

Wykonana w całości z surowców mineralnych, stal nierdzewna jest materiałem naturalnym. Jest produkowana w zakładach, w których istnieje pełna świadomość tego, jakie znaczenie ma dla człowieka ochrona środowiska. Producenci stali ponieśli znaczące nakłady inwestycyjne na instalacje oczyszczające szkodliwe emisje. Przykładowo, w ciągu ostatnich 50 lat, zużycie energii spadło w hutnictwie o 50%, podobnie jak emisja CO2. Zredukowano też dyfuzję pyłów o 90%.

Pozyskiwanie energii

Stal nierdzewna pozwala w różnych bilansach energetycznych postrzegać budynki i budowle naziemne w bardzo korzystnym świetlne, bowiem użyta jako “tarcza przeciwsłoneczna” odbijająca promienie słoneczne na powierzchnie różnych przeszkleń wchłania ciepło, a zarazem umożliwia przepuszczanie światła słonecznego zimą i “odbijanie” go latem.

Materiał energooszczędny

Dzięki swym właściwościom mechanicznym, stal nierdzewna pozwala redukować stosowane w budownictwie masy. Ponadto, jej niski współczynnik rozszerzalności pozwala unikać instalowania kosztownych systemów wentylacyjnych w przypadkach powierzchni wystawionych na intensywne działanie słońca. Demontaż budynku ze stali nierdzewnej odbywa się bardzo sprawnie, a to także zmniejsza koszty obróbki, hałas, emisje pyłów i inne uciążliwości i zakres czynników szkodliwych dla środowiska.

Materiał do wtórnego odzyskania

Sama będąc dość krucha, stal nierdzewna może być poddawana recyklingowi nieskończoną ilość razy, zawsze w 100%.

UGINOX FTE AME

pokrycia dachowe ze stali nierdzewnej

UGINE & ALZ opracowało UGINOX FTE – stal ferrytyczną (4510) która pokryta jest warstwą cyny. UGINOX AME jest z kolei cynowaną stalą austenityczną (4404 – 18.11 ML), zalecaną do stosowania w strefach z agresywną i korozyjną atmosferą.

Estetyka

– pokrywa się patyną w ciągu kilku miesięcy,

– można stosować ja w dachach dowolnego kształtu,

– dobrze wtapia się we wszystkie pejzaże.

Właściwości mechaniczne

– wysoka odporność na korozję, szczególnie w przypadku stali AME,

– niski współczynnik rozszerzalności, zwłaszcza w przypadku stali FTE.

Możliwe wymiary wyrobów

– grubości od 0,4 lub 0,5 mm,

– szerokość maksymalna do 1250 mm,

– dostarczane w zwojach, kręgach i arkuszach.

Cechy szczególne

– dobrze obrabialna w niskich temperaturach, sprawdza się w budowlach położonych w górach…

– jest łatwo lutowana,

– nadaje się do recyklingu w całości.

PORÓWNANIE WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH

wartości średnie

UGINOX FTE

UGINOX AME

UGITOP 316L

UGINOX FTE

CYNK

MIEDŹ

GLIN

Rozszerzalność mm/m ∆T = 100°C

1,06

1,65

1,65

2,2

1,65

2,38

Przewodnictwo cieplne W/m °C à 20°C

15

15

15

110

400

210

Rp 0,2 T

320

280

280

90

210 ¼ twarda

150 A5 utwardzona

RmT

670

610

610

190

230 ¼ twarda

150 A5 utwardzona

Temperatura topnienia °C

1450

1140-1380

1140-1380

1460

418

1083

669

Ciężar właściwy

7/7

7,9

7,9

7,7

7,1

8,9

2,7

Typowe grubości

0,4-0,5

0,4-0,5

0,4-0,5-0,6-0,8-1,0-1,5-2,0

0,4-0,5

0,65

0,6

0,7

Ciężar na m2

3

3,1

3

3,1

5

5,8

Powierzchnia dla 1T

295

285

295

285

177

153

Ciężar na m2 w kg

3/3,9

3,2/4

3,2/4

3/3,9

4,7

5,3

Definicje zgodne ze stosowanymi normami WNĘTRZE

A : miejsce o nieznacznej lub średniej wilgotności powietrza.

B : miejsce o dużej lub bardzo dużej wilgotności powietrza:

znaczne skupisko ludzi lub zwierząt, niedostateczna wentylacja, szkodliwe opary (bliskość zakładów papierniczych, składowiska odpadów, hałdy, itp.) lub występowanie korodogennej atmosfery (zakłady chemiczne, emisje substancji żrących), nawet o niewielkim natężeniu.

NA ZEWNĄTRZ

Warunki wiejskie, bez zanieczyszczeń atmosferycznych:

w pobliżu zabudowy mieszkalnej, bez szczególnych zanieczyszczeń atmosferycznych.

Warunki miejskie lub przemysłowe normalne:

w pobliżu miejskiej zabudowy mieszkalnej lub w strefach zakładów przemysłowych, w których mogą występować dymy lub gazy zwiększające agresywność korozyjną powietrza, lecz o niewielkim natężeniu.

Warunki miejskie lub przemysłowe surowe:

bliskość przemysłu emitującego gazy silnie zanieczyszczające atmosferę: rafinerie, spalarnie śmieci, gorzelnie, zakłady chemiczne, zakłady papiernicze. Nie jest istotne, czy występujące emisje gazów zwiększają stopień agresywności powietrza sporadycznie, czy też w sposób ciągły.

Warunki morskie

– strefa położona w pasie między 10 i 20 km od brzegu morza:

poza zasięgiem morskiej mżawki i pylenia piasku,

– warunki morskie między 3 i 10 km od brzegu morza,

– strefa nadmorska: położona ponad 3 km od brzegu morza, niepozostająca pod wpływem alg morskich,

– mieszane: powietrze morskie, lecz nie występują czynniki zwiększające jego agresywność.

Warunki szczególne:

środowisko takie samo jak opisane powyżej, w którym jednakże występują czynniki zwiększające agresywność powietrza z powodu:

– piasku nanoszonego przez wiatr,

– bardzo wysokiej temperatury powietrza,

– bardzo dużej wilgotności powietrza.

zalecenia dla użytkownika

– UŻYWAĆ wyłącznie specjalistycznych narzędzi, by nie dopuścić do jakiegokolwiek zanieczyszczenia

– W pobliżu NIE OBRABIAĆ żadnych innych metali. Powierzchnia stali nierdzewnej może ulec uszkodzeniu wskutek kontaktu z innymi substancjami metalicznymi (np. spadającymi opiłkami lub odpryskami powstającymi podczas spawaniu).

– NIE DOPUSZCZAĆ do jakiegokolwiek kontaktu z substancjami chloro- lub fluoropochodnymi,

– Przy konserwowaniu powierzchni, WYKLUCZYĆ stosowanie wszelkich choćby metalizowanych materiałów służących za szmatki, szczoteczki, waciki, gąbki, itp., jak i wszelkie proszkowe środki ścierne do czyszczenia.

– Do trawienia (oczyszczania) powierzchni po lutowaniu, UŻYWAĆ substancji na bazie kwasu ortofosforowego.

– Stosowanie substancji trawiących zawierających chlorki jest niedozwolone.